EssenceMediacom Estonia on ametlik Google Premier Partner

Google’i info kohaselt on Eestis vaid viis agentuuri, kes on saanud Premier Partner staatuse ning meil on ääretult hea meel, et EssenceMediacom Estonia on üks nendest viiest.

Tunnustus jagatakse vaid 3%-le agentuuridest, kes vastavad Google Premier Partner tingimustele, milleks on:

  1. Olemasolevate klientide kasv: partneri suutlikkus olemasolevate klientidega koos areneda, mida mõõdetakse reklaami-investeeringute kasvuna aastate lõikes ning selle suurust olemasolevate Google’i reklaami klientide puhul.
  2. Uute klientide arvu kasv: partneri suutlikkus kaasata uusi kliente, mida mõõdetakse reklaami-investeeringute kasvuna aastate lõikes ning investeeringute suurust uute Google’i reklaami klientide puhul.
  3. Olemasolevate klientide hoidmine: partneri suutlikkus kliente hoida. Osakaal klientidest, kes reklaamivad aktiivselt Google’is ning keda konkreetne partner pikaajaliselt teenindab aastatepikkuse koostöö raames.
  4. Toodete mitmekesisus: demonstreerib tehtavate investeeringute mitmekesisust reklaamlahenduste kasutamisel. Toodete mix hõlmab enamat kui otsingureklaame. Mõõdetuna mitte-otsingureklaami investeeringute suurusena (YouTube, Display & Video 360, Display, Apps, Shopping) kalendriaasta lõikes.
  5. Aastane reklaami-investeering: Google Ads või GMP (Google Marketing Platform) investeeringute suurus. Mõõdetakse investeeringute suurusena hallatavate kontode ja kalendriaasta lõikes.

Aga mida see tähendab meie meeskonna ja klientide jaoks? 

  • Meil on võimalik saada infot otse Google’i esindajatelt, mis puudutavad teemasid nagu turu ja tarbijakäitumise trendid. Sellest tulenevalt on meil võimalik teha äärmiselt põhjalikke järeldusi ja otsuseid nii kampaaniate planeerimisel kui ka elluviimisel. 
  • Meil on ligipääs eksklusiivsetele andmetele, koolitustele, klienditoele ning programmile, mis toetavad meid järjepidevas arengus. See võimaldab pakkuda meie klientidele veelgi professionaalsemat/paremat teenust.
  • Meil on ligipääs ööpäevaringsele klienditoele, mis võimaldab saada kiireid ja konkreetseid lahendusi küsimustele või probleemidele.
  • Püsime hoogsalt ajast ees, saades kasutada toodete beta-versioone, mis tähendab, et meie kliendid saavad ligipääsu ja võimaluse katsetada oma eesmärkide elluviimiseks Google’i kõige uuemaid lahendusi.
  • Premier Partneri üheks eeliseks on ka kutsed erinevatele valdkonna üritustele – osalemine ümarlaua kohtumistel Google’i juhtfiguuridega, sessioonid teiste Premier Partner staatuse omajatega ning võimalus võtta ühendust valdkonna tippjuhtidega.

Google Premier Partner staatuse saamine on meie agentuuri jaoks märgilise tähendusega.  See tunnustab meie pühendumust ja töökust ning ekspertiisi digivaldkonnas. Ning veelgi enam, see võimaldab luua meie klientidele veelgi suuremat väärtust.

Kui otsite digiturunduse agentuuri, kes toob reaalseid tulemusi, siis olete selle leidnud! Võtke julgelt ühendust meie digimeeskonnaga digital@essencemediacom.ee ning arutame, kuidas saame aidata teil oma tänaseid eesmärke saavutada!