Identiteedikriis? Miks on just praegu õige aeg meediaagentuur ümber mõtestada?

Pidevalt muutuv ja keeruline digitaalne maailm paneb reklaamijaid meediaplaneerimisest ja -ostust teise nurga alt mõtlema. Nick Lawson, MediaCom’i EMEA ja Global’i kliendikogemuse juht, selgitab, kuidas peaksid agentuurid sellele olukorrale reageerima.

Nick Lawson – EMEA and Global Client Practice CEO, MediaCom 

Uus tehnoloogia on brändidele teistsuguseid väljakutseid loonud. Alates 2012ndast aastast tarbitakse traditsioonilist meediat kogu maailmas (sh suurtel turgudel nagu USA ja Suurbritannia) oluliselt vähem – sellest tulenevalt on ka brändid pidanud alustama uutmoodi kommunikeerimist.

On turge, kus kaheldakse agentuuride vajalikkuses ning valmisolekus muudatusteks. Enam kui pooled turundajatest kahtlevad, kas olemasolevad mudelid täidavad enam eesmärke. 2017ndal aastal kaalus kolm neljast turundajast oma agentuuride ülevaatamist ning leidus ka neid, kes otsustasid nii meedia strateegilise planeerimise kui ostu majasiseste pädevuste hulka tuua.

Muuhulgas tajuvad agentuurid varasemaga võrreldes suuremat otsese valdkonna välist konkurentsi: mitte ainult ei konkureerita teiste agentuuridega, vaid ka turunduskonsultantide ja meediakanalitega.

Võttes lisaks arvesse üha keerulisemat tarbijateekonda ning turundajaid, kes on kohustatud oma eelarveid kärpima, pole üllatus, et agentuurid leiavad end identiteedikriisist. Niisiis, kuidas peaks sellisele olukorrale reageerima?

Olen erinevates meediaagentuurides töötanud 30 aastat. Olen olnud erinevates ametites ja tunnistajaks aja jooksul toimunud muutustele. Mind on aga alati hämmastanud see, kui kohanemisvõimelised on meediaagentuurid. Mul pole kahtlustki, et suudetakse kohaneda ka nüüd: on lihtsalt oluline taas kõigile meelde tuletada, mis neid teistest eristab.

Meediaagentuuri eelised

Meediaagentuuridel on konkurentide ees kolm peamist eelist.

Esiteks valdkonnaspetsiifilised teadmised ja kategooriate-ülene kogemus. Konsultantidel jääb tihti vajaka meediavaldkonna tunnetusest. Kuigi nemadki võtavad vastu seesuguseid projekte, vajavad nad strateegilist abi just agentuurilt. Et meediaagentuuride meeskondadel on kogemus kampaaniate tulemuslikkuse analüüsimise ning mudeldamisega, annab see neile olulise konkurentsieelise pakkumaks klientidele reaalset väärtust.

Teiseks on meediaagentuuridel võimekus strateegiaid märksa mastaapsemalt rakendada. Rahvusvahelised meediaagentuurid teevad omavahel tihedat koostööd ning ideid on võimalik adapteerida mistahes maailma otsas. Just lai võrgustik on üks konkurentsieelis, mis eristab suuremaid rahvusvahelisi kette. Üks asi on andmete kogumine, kuid määravaks saab siiski kohalike ekspertide kogemus ja tunnetus – kõiki trende ning seoseid ei oska masinad näha. Just eksperdid on need, kes murravad lahti andmetesse peidetud tõelise informatsiooni leidmaks kohti kliendi äri kasvatamiseks.

Meeidaganetuurid annavad endale aru, et senised meeskondade komplekteerimise põhimõtted on vaja üle vaadata –  seda väga mõjuvatel põhjustel. Ettevõtted, kus töötab nii mehi kui naisi, on 22% suurema tõenäosusega edukamad. Veelgi edukamaks saavad aga multikultuursed organisatsioonid. Paljud meediaagentuurid mõistavad seda ning loovad võimalusi erineva akadeemilise ja kultuurilise taustaga inimestele.

Võimaluste maksimaalne kasutamine

Et eelpool kirjeldatud konkurentsieeliseid digitaalses maailmas maksimaalselt rakendada, peavad agentuurid muutma oma töötamise viisi ning mudeleid. See tähendab tehnoloogiaga sammu pidamist ning nutikamate ja kiiremate töövõtete kasutamist – miks mitte panna oma ala parimad spetsialistid üle maailma reaalajas ühe briifi kallal tööle.

Nutikad meediaagentuurid mõtlevad nagu turunduskonsultandid. See tähendab, et vaadatakse briifist kaugemale, mõistetakse kliendi äri ja protsesse süvitsi, sest vaid sellisel juhul leitakse ühiselt selgusele, milliseid probleeme on vaja lahendada.

MediaCom’i ning nii mõnegi konkureeriva agentuuri vastus kommunikatsioonivaldkonna muutustele on pakkuda terviklikku teenust, mis hõlmab nii konsultatsiooniteenust kui võimekust strateegiaid efektiivselt ellu rakendada. Me aitame oma klientidel võtta kasutusele uusimaid tehnoloogiaid, viies nad kokku erinevate start-up’idega ning ehitada ümber vanu ärimudeleid. Strateegilisi muudatusi toetab analüütiline- ja tipptasemel valdkonna kompetents.

Kõik eelmainitu võimaldab meil kaasa rääkida küsimustes digiturunduse strateegiast ja optimeerimisest, andmete maksimaalsest kasutamisest kliendi äri kasvatamiseks, omnichannel-kliendikogemuse loomisest. Neid küsimusi ei saa ignoreerida, sest vastuseid neile on äriedu võti.

Meediamaailm on pidevas muutumises ning alati leidub neid, kes esitavad brändidele uusi väljakutseid ning kutsuvad avastama uusi horisonte. Kui meediaagentuurid soovivad selles mängus kaasa lüüa, peavad nad leidma endale uue identiteedi ning jõudsalt edasi kasvama.