Kuidas suhtuvad inimesed reklaami?

KantarAtlase uuringu põhjal on viimase kahe aasta jooksul inimestel tekkinud teadlikumad hoiakud reklaami suhtes. On märgatavalt vähenenud nende inimeste arv, kes ei oska võtta seisukohta selle osas, kas neile meeldib reklaam või ei meeldi. Aastal 2020 kogutud andmete põhjal meeldis reklaam 20%-le elanikkonnast (vaadates andmeid alates aastast 2011 oli see enneolematult kõrge tulemus). Aastal 2021 kukkus aga eelnevalt mainitud osakaal 16%-ni (aastaga 2012 samale tasemele), kuid on siiski kõrgem, kui oli aastatel 2013-2019. Enneolematult kõrgeks osutus viimase uuringu põhjal ka nende inimeste osakaal, kes vastasid, et neile reklaam ei meeldi. Mitte-eestlaste seas muutusid hoiakud enam, kui eestlaste seas (5,5pp langus vastanutes „meeldib“ ja 6pp tõus vastanutes „ei meeldi“).


Aga mida võiksime sellest järeldada või mida tulevikus silmas pidada? Võib eeldada, et kui inimestel on tugevamad hoiakud reklaami osas, siis kasvab ka reklaami mõju. Eetrisse minevad sõnumid mõjutavad tarbija arvamust tootest suurema tõenäosusega kui varem. Antud trend võib tähendada ka seda, et imagoloogilistel kampaaniatel võib  olla varasemast suurem mõju.


Viimastel aastatel on tarbijatel olnud rohkem kasu reklaamidest kui varasemalt ning julgeme siinkohal ka rõõmsalt öelda, et kindlasti on avaldanud mõju sellele aina täpsem sihtimine ning relevantsete reklaamide näitamine.

Seda kinnitab ka KantarAtlas, mille põhjal on 2020 ning 2021 aastatel suurem osa inimesi tundnud, et reklaam on olnud neile ostu, müügi või muu teabe osas kasulik. GroupM-i läbiviidud Live Panel uuringust selgub ka, et aastal 2020 36% inimestest kulutas rohkem aega selleks, et uurida oma ostude kohta veebist. Ka selle protsessi käigus võisid reklaamid inimestele kasulikuks osutuda.

Lisaks sellele on asjaolu mõjutanud ka e-kaubanduse kiire kasv – Live Panel uuringu põhjal on aastal 2020 58% elanikest vähemalt kord kuus ostnud veebist (8pp kasv ühe aastaga) ning 25% inimestest tegigi suurema osa oste veebist.

Eesti e-kaubanduse liidu andmete* põhjal kasvas aastal 2020 e-kaubanduse käive 15% ehk üle 110 miljoni euro, 825 miljoni euroni. 

 

*allikas: https://www.e-kaubanduseliit.ee/uudised/e-kaubanduse-kaive-2020