Väljakutse

Möödunud aastal pöördus Bosch meie poole ideega. Nimelt soovisid nad korraldada kampaania, et tõsta SilentMixx ja VitaBoost köögikombainide tuntust aktiivse elustiiliga trennientusiastide ja toidugurmaanide seas. Antud eesmärgi jaoks paluti meil välja valida kuus influencer’it, kelle sisupostitused jõuaksid Boschi valitud sihtrühmani. Kampaania kestis 2019. aastal juunist detsembrini.

Lahendus

Kampaania planeerimisjärgu olulisim osa oli mõjuisikute valik. Ülimalt oluline oli, et mõjutajate jälgijaskond ühtiks õige sihtrühmaga. Mõjuisikute valiku tegemiseks viisime läbi süvaanalüüsi: lõime ülevaate potentsiaalsete mõjutajate jälgijaskondadest ning kõrvutasime neid Boschi omadega. Samuti oli esmatähtis, et nende väärtused ühtiks Boschi omadega. Selle tarbeks küsisime mõjuisikutelt, kas nad kasutavad Boschi tooteid. Eeldasime, et kui isik juba kasutab mõnda kliendi toodet, siis on suurem tõenäosus, et ta on brändi suhtes positiivselt meelestatud ja loob kampaaniaks ehedat sisu. Sellest tulenebki taoliste ettevõtmiste keerukus: erinevate mõjuisikute professionaalsuse tase on erinev. Need, kes on pikemat aega mõjutajana tegutsenud loovad laias laastus kvaliteetsemat sisu, kui värskelt alustanud suunamudijad. Sestap ongi influencer-kampaaniates väga oluline, et eesmärgid oleksid selgelt sõnastatud. Nii on võimalik vältida arusaamatusi, mis võivad kampaania käigus tekkida. Seda kõike arvestades on siiski oluline jätta mõjutajale teatud tegutsemisvabadus, et ta saaks luua autentset ning orgaanilist sisu. Tasakaal rigiidse plaani ja otsustusvabaduse vahel tegigi sellest õnnestunud kampaania.

Tulemused

Kuue mõjutaja poolt loodi kokku 113 postitust, mille koguulatus oli 477,9 tuhat inimest. 

Neist 60,76 tuhat reageerisid postitustele. 

Kaasatuse määr – 12,71%

Projektist

Klient

Bosch

Aasta

2019

Meeskond

Projektijuht – Olga Peresild; Influencer spetsialistid – Liisa Kunz, Kadri Mustjõgi;