Väljakutse

Eriolukorra ajal pöördus Riigikantselei meie poole sooviga korraldada kampaania COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks, mille põhisõnumiks oli: püsi kodus ja käitu kriisi ajal vastutustundlikult. Eesmärk oli teavitada võimalikult suurt hulka inimesi riigis kehtivatest eriolukorra piirangutest ja jõuda nende inimesteni, kes ei tunnista koroonaviiruse tõsidust ja riskivad oma käitumisega teiste inimeste ja ka enda eluga.

Lahendus

Meediakanalite valikul võtsime arvesse mitmeid olulisi faktoreid. Jälgisime, kuidas on muutunud inimeste teadlikkus, hoiakud ja käitumine seoses COVID-19 teemade ja eriolukorraga. Enda poolt lisasime prognoosi, mis suunas inimeste meediatarbimine lähinädalatel tõenäoliselt muutub. Samuti kasutasime statistikat, kuidas eriolukord oli mõjutanud inimeste meediatarbimist. Näiteks televiisorit vaadati tavapärasest rohkem ja ka raadiokuulajate arv tõusis võrreldes pandeemiaeelse perioodiga. Raadio puhul muutusid ka kuulajate seas kanalite eelistused – tavapäraste peamiselt muusikat edastavate jaamade asemel otsiti rohkem uudiseid vahendavaid jaamasid.

Kampaania meediat planeerides tuginesime nendele väärtuslikele andmetele, võtsime arvesse eesmärgi jõuda võimalikult paljude inimesteni ja leidsime, et me ei saa eelistada üht meedialiiki teisele. Nii kasutasimegi maksimaalsete tulemuste saavutamiseks kõiki meediatüüpe: tele- ja raadioreklaami ning print-, väli- ja digimeediat.

Audiovisuaalmeedias kasutasime korraga pikka ja lühikest klippi, kus esimene oli emotsionaalsema sisuga ja lühem ratsionaalsem reminder pikemale klipile. Klippide samaaegne kasutamine andis meile hea katvuse ja võimaldas meil jõuda erinevate inimtüüpideni.

Välimeedias olime nähtaval kaupluste ja kaubanduskeskuste siseekraanidel. Kuna kaubanduskeskustes olid ülejäänud poed kriisi ajal suletud, kasutasime kampaania visuaale ainult nendes koridorides, mis viisid toidupoodidesse ja lisaks toidukaupluste ees olevaid ekraane. Nendel oli võimalik panna vaheldumisi jooksma eesti- ja venekeelsed sõnumid.

Printmeedia plaani koostamisel kasutasime Atlas 2019 uuringuprogrammi, tänu millele saime välja valida õiged väljaanded optimaalse katvuse saavutamiseks antud sihtrühmas. Valituks osutusid nii maakondlikud lehed, mida usaldatakse palju väikelinnades ja maakohtades, kui ka üleriigilised lehed, millega saavutasime maksimaalse katvuse ning tagasime kommunikatsiooni järjepidevuse. Venekeelsete väljaannetega jõudsime mitte-eestlasteni, kelle Eesti ühiskonda integreerituse tase oli madalam. Kõikides väljaannetes kasutasime üheleheküljelist A3 formaati.

Digimeedias olid reklaamid üleval kõigis suuremates uudisteportaalides. Nendele lisandus veel kuvamine Geenius.ee, Neti.ee, Seti.ee ja AdVideo võrgustikus. Lisaks näitasime reklaami ka Facebookis.

Tulemused

Kõikide olemasolevate meediatüüpide kasutamine kandis vilja. Saavutasime pea sajaprotsendilise katvuse igas Eesti maakonnas nii massi- kui ka sotsiaalmeedias.
AdFormi andmete sõnul jõudsime massimeedias rohkem kui 2,5 miljoni unikaalse kasutajani ning kampaania sisu nägi Facebookis ligi pool miljonit inimest. Digis näidati kampaania sisu enam kui 20 miljonit korda. Saame öelda, et antud kampaania oli edukas ja tõi soovitud tulemused.

Projektist

Klient

Eesti riik

Aasta

2020

Meeskond

Projektijuht – Olga Peresild; Tele- ja raadio spetsialist – Kerti Havi; OOH spetsialist – Kristo Sõerd; Digimeedia spetsialist – Arina Sycheva; Printmeedia spetsialist - Marju Lell