Ukraina sõja mõju Eesti elanikkonna meediatarbimisele

Käesoleva uuringu eesmärgiks on anda ülevaade Ukraina sõja mõjust Eesti elanikkonna meediatarbimisele, finantskäitumisele, hoiakutele ning muredele.

Küsimustiku koostamise mitmes etapis tugineti Group M-i Live Panel 2020, Kantar Emori KantarAtlas 2021 ja Eurobaromeeter uuringutele ning Choreographi väljatöötatud metoodikatele, mis on mõeldud inimeste mõtteviiside sügavaks mõistmiseks tuginedes andmetele.

Andmeid koguti perioodil 28.03-8.04.2022. Uuringus osales 1000 inimest. Valim on esinduslik sihtrühma A15-74 suhtes.

Antud materjal on MediaCom Estonia (Trendmark OÜ) intellektuaalomand. Käesolevas esitluses toodud strateegia kasutamine ilma MediaCom Estonia loata on keelatud.

1 comment

  1. […] värskest elanikonna eluolu uuringust tuleb välja, et 38% mitte-eestlastest on hakanud vähem televisiooni vaatama. Seda kinnitavad ka […]

Comments are closed.