CEE Agency Summit 2019

Septembri keskel toimus Kiievis iga-aastane Google’i CEE Agency Summit, kus kohtusid regiooni juhtivate performance- ja digiagentuuride tiimijuhid ja eksperdid, kes jagasid omavahel uusi strateegiaid, teadmisi ja võimalusi, et pakkuda lahendusi klientide väljakutsetele järgnevates valdkondades:

Automatiseerimine

Tarbija aktiveerimine kogu teekonna vältel

Tänaseks on enam kui selge, et kõiki töölõike pole võimalik üksnes manuaalselt teha. Erinevaid muutujaid, mida silmas pidada, on märksa rohkem, kui inimene on suuteline jälgima. Et tarbijateekonda ning ostuotsust mõjutab üha enam tegureid, näiteks tootearvustused ja -ülevaated, on kogu protsess muutunud mittelineaarseks ning tunduvalt pikemaks.

Sellises olukorras pole turundajatel muud valikut, kui lasta masinõppel teha ära see töö, kus inimaju jääks tohutu andmehulga analüüsimisel ning selle efektiivsel kasutamisel hätta.

Loomulikult ei tähenda see, et saaksime end mugavalt loorberitele puhkama sättida teadmises, et vihmasadu muutub rahasajuks. Inimese rolliks jääb sellisel juhul masinale sisendi andmine ning kindlatest reeglitest lähtudes piirangute seadmine.

Agentuuri vaatepunktist annab tulevikus konkurentsieelise see, kui kampaaniaga tegelev spetsialist omab head ülevaadet, kuidas näiteks Facebooki ja Google algoritmid töötavad ning milliseid taktikaid nende manipuleerimiseks kasutada. Ainult initsiatiivist sellisel juhul ei piisa.

Parim näide eelpool kirjeldatust on hetkel SEO, mille puhul saavutame parimad tulemused siis, kui spetsialistil on hea arusaam ning ülevaade, mida algoritm parasjagu hindab, et sellest lähtuvalt lehtedele positsioone määrata.

Rahvusvaheline kasv

Kui kliendid muutuvad globaalseks

Ekspordiga alustades peetakse internetti esmatähtsaks kanaliks. Naaberriikidest Eesti turule tulles on tõesti nii, kuna just siin on CEE regiooni suurim internetikasutajate osakaal. Kuigi Eestis jõutakse internetiga 90%-ni elanikkonnast, siis näiteks Ukrainas, kus internetikasutus madalaim (vaid 61%), jääks sellisel juhul suur osa auditooriumist katmata.

Spetsiifiliste turgude ja auditooriumite kõnetamiseks pöördutakse üha enam agentuuride poole.
Peamised väljakutsed ja põhjused, miks ettevõtted eelistavad kasutada agentuuride abi, et uutele turgudele sisenemine oleks võimalikult valutu:

  • majasisene turundusmeeskond on liiga väike
  • teenust on kuluefektiivsem sisse osta
  • puuduvad teadmised populaarseimatest kanalitest ja nende efektiivsest kasutamisest
  • puuduvad teadmised tarbijakäitumisest
  • keelebarjäär
  • agentuuridel on välisturgudel suurem võrgustik ning rohkem kontakte

Enne uute turgude vallutama asumist tasub tutvust teha kolme tööriistaga.

Market Finder

Globaalne ekspordiplatvorm, mis annab hea ülevaate, milline võiks olla järgmine turg, kuhu siseneda. Samuti leiab platvormilt juhised, mida tasuks uue turu vallutamisel silmas pidada.

Google Surveys

Tööriist, mis aitab paremini mõista erinevate turgude tarbijakäitumist uuringute tegemise kaudu. Platvorm on suureks abiks ärikriitiliste otsuste tegemisel, lähtuvalt sihtturu andmetest, ettevõte tegevusvaldkonnast ja eripärast. Samuti lihtsustab Google Surveys loovmaterjalide testimist. See on äärmiselt oluline, sest turud võivad reageerida väga erinevalt ning oleks kahju oma tegevus välisturul lõpetada pelgalt seetõttu, et kohaliku turu tarbeks toodetud reklaamid Eestist väljapool ei töötanud.

Consumer Barometer with Google

Hea tööriist, mis aitab mõista, kuidas inimesed üle maailma internetti kasutavad. Kahjuks pannakse Consumer Barometer alates 31. oktoobrist 2019 kinni, seega tasub veel võtta viimast ning võrrelda, kas enda peas seatud hüpoteesid peavad paika või mitte. Miks mitte testida ka kolleege.

YouTube

Jõua eesmärkideni YouTube’i videoreklaamide abil

Viimaste KANTARi uuringute järgi vaatab televiisorit vähemalt 5 minutit päevas 67% tööealisest elanikkonnast. YouTube’i puhul on see number 40%. Ilmselt ei lähe enam kaua, kui hakkame nägema vastupidiseid tulemusi. Vanuserühmas 16–24 on see aeg juba ammu käes. Televisiooniga võrdne on YouTube vanuserühmas 25–39. Sealt edasi ehk vanuserühmades 40–54 ja 55+ annab parema katvuse küll televisioon, kuid nagu juba öeldud, on olukord kiires muutumises ning muud digitaalsed videokanalid lähenevad televisioonile suurte sammudega.

See tähendab, et ettevõtted, kes on varem panustanud palju telesse, peavad tegutsema kiirelt, et saaksid osa hetkel veel suhteliselt soodsast televisiooni alternatiivist. YouTube’i reklaami suur eelis on heli, mida on võimalik sarnaselt telega edastada ilma piiranguteta. Ülejäänud digitaalsete videoformaatide puhul see võimalus puudub või on nende katvus liiga väike, et telereklaamiga konkureerida.

Kindlasti tasub YouTube’i reklaami puhul arvesse võtta, et üle 50% vaatamistest tuleb mobiilsetest seadmetest (sh tahvelarvutid). Niisiis on oluline parema nähtavuse saamiseks kasutada vertikaalset videot, mitte proovida lihtsalt horisontaalse teleklipiga YouTubes õnnestuda.

Kui aastaid võis olla kindel, et mistahes reklaamikampaania tagab tähelepanu, on täna olukord palju keerulisem. Eesmärkide täitumise oluliseks eelduseks on klipi ülesehitus. Et olukorda paremini kirjeldada, tasub hetkeks mõelda, milline oli viimane reklaam, mida YouTubes nägid. Kas mäletad, millise reklaami panid kohe kinni ja millist vaatasid kauem? Küllap klipid, mis juba esimesest sekundist reetsid, et tegemist on järjekordse telereklaamiga, tähelepanu ei võitnud ning rohkem kui 6 sekundit neid ka ei vaadatud. Just seepärast need enam ka ei meenu.

Tihti keskendutakse pigem kanalivalikule kui loovmaterjalidele. Kuigi probleem on ülemaailmne, on Baltikumi tasemel äärmiselt oluline kõnetada võimalikult suurt hulka oma väikesest sihtrühmast. Müügi seisukohalt võib vale rõhuasetus saada saatuslikuks – seda kinnitavad ka erinevad uuringud, näiteks comscore või Nielsen.

Üha pikem ja keerukam tarbijateekond esitab turundajatele väljakutseid, millele veel mõned aastad tagasi mõeldagi ei osatud. Automatiseerimist peaks siinkohal kasutama kui abimeest, mitte päästerõngast.

Pigem tuleb partneragentuuride teadmisi ja globaalset kogemust kasutades leida efektiivseim koostöömudel masina ja inimese vahel, mis loob kõik vajalikud eeldused uuel sihtturul õnnestumiseks. Eesti-sugusel väikesel turul on inimfaktor lausa kriitiliselt oluline, sest kommunikatsiooni personaliseerimisest võib saada edu või ebaedu võtmetegur.