Google Consent Mode: mis see on?

Autorid: Mari Paulus, Tanel Neemoja

Isikuandmete korrektne kasutus on jätkuvalt aktuaalne ja (digi)turundajal tuleb nendega seonduvatel uuendustel silm peal hoida. Üheks uuenduseks, millega peab arvestama, on Google’i Consent Mode’i uusim versioon, mille eiramisel on edaspidine digiturundamine oluliselt raskendatud. 

Google Consent Mode: mis see on?

Google Consent Mode, mida võiks eesti keelde tõlkida kui nõustumisseisund või nõustumislaad, võimaldab edastada Google’ile info selle kohta, millisel määral on veebilehe külastaja või rakenduse kasutaja andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. 

Seeläbi saavad Google’i digiturundusteenused toimida viisil, mis on vastavuses kasutaja tehtud valikutega.

Nimetatud digiturundusteenuste hulka kuuluvad näiteks:

 • veebianalüütikatööriist Google Ananlytics 4;
 • veebilehe- või äpitoimingute põhjal optimeeritavad Google Ads otsingureklaamid, bänner-, video- ja äpireklaamid ning digiturunduskampaaniad, mille sihtimisel ja reklaamisõnumi personaliseerimisel kasutatakse taasturundusrühmasid.

Consent Mode puudutab muuhulgas:

 • veebilehe külastajate valikuid, kuidas küpsiseid kasutatakse;
 • äpikasutajate valikuid nende tegevuse jälgimise osas;
 • ja ka muude meetodite abil Google’ile edastavate kasutajaandmetega seonduvaid nõusolekuid (näiteks Google’i digiturundustoodetesse üleslaetavad kasutajatelistid või offline-konversioonitoimingute info).

Consent Mode Version 2: miks see on oluline?

Selleks, et parendada pakutavate digitaalturundusteenuste vastavust Euroopa Liidu isikuandmete kaitse normidele, on Google üle minemas Consent Mode’i teisele, täiendatud versioonile. Täiendatud versioon ootab kasutaja nõustumisseisundi kohta infot kahelt uuelt parameetrilt.

Kui varasemalt olid Consent Mode’i käsutuses järgmised parameetrid:

   ad_storage, mille ülesanne on fikseerida, kas kasutaja nõustub andmete kogumisega turunduslikel eesmärkidel ja

   analytics_storage, mille ülesanne on fikseerida, kas kasutaja nõustub andmete kogumisega analüütilistel eesmärkidel

Siis edaspidi on lisaks nendele kahele parameetrile vajalik ka:

   ad_user_data, mis fikseerib vastavalt, kas kasutaja on nõus kogutud turundusega seonduvate andmete edastamisega Google’ile ning

   ad_personalization, mis fikseerib, kas kasutaja on nõus talle suunatud personaliseeritud turundusega.

Hetkeinfo põhjal saab edaspidi Euroopa Liidus Google’i toodete abil veebistatistikat jälgida, reklaame isikupärastada ning taasturundusmeetodeid kasutada ainult juhul, kui kasutaja nõustumisseisundi signaalid on Google’ile edastatud.

Lisaks pakub Google Consent Mode’i implementeerimine teatud juhtudel võimalust saada küpsistest keeldumiste tõttu kaotsi mineva statistika asemel mudeldatud statistikat. Selleks rakendatakse masinõpet, kasutades sarnaste, küpsistega nõustunud kasutajate veebikäitumist.

Mudeldatud GA4 statistika saamise tingimuste ning eelduseks olevate statistikamahtude suuruste kohta saab täpsemat infot SIIT. Mudeldatud Google Ads konversioonide saamise tingimuste ning eelduseks olevate statistikamahtude suuruste kohta saab täpsemat infot SIIT.

Uuendatud versioonile üleminek ja seadistuste kontroll

Veebilehe või äpi kasutusstatistika kogumise ja digiturundustegevustes rakendamise korral tuleb jälgida, et selleks kasutatavad tehnilised lahendused (küpsised, tagid, SDK-d jms.) toimiksid vastavalt kasutaja poolt kinnitatule ja tagasi lükatule. 

Nõusoleku küsimise bänneri sujuvamaks Google’i digiturundustoodetega integreerimiseks pakub Google välja vastavas partnerprogrammis osalevad isikuandmate töötlemise nõusoleku haldamise teenuse pakkujad, kellede nimekirja ja tingimused leiab veebilehelt https://cmppartnerprogram.withgoogle.com/.

Antud teenusepakkujate puhul piisab Consent Mode’i uusversioonile üleminekul kontrollist, kas teenusepakkuja keskkonnas on Consent Mode sisse lülitatud, sest uusversiooniga seonduvad uuendused toimuvad automaatselt. 

Nõusoleku küsimiseks muid teenusepakkujaid või erilahendusi kasutavad veebilehed või äpid võivad aga vajada andmete korrektseks edastamiseks seadistuses põhjalikumaid muudatusi.

Muude meetodite abil Google’ile edastatavate andmete puhul, näiteks üleslaetavate kasutajatelistide puhul, tuleb kontrollida, et eelnevalt oleks fikseeritud kasutaja nõustumisseisund ning vajalikud parameetrid sisalduksid andmestikus.

Veebilehtede Consent Mode’i seadistuse toimivust saab üle kontrollida Tag Assistantit kasutades ning mobiilirakenduste puhul on edastuvate andmete korrektsust võimalik üle kontrollida logisõnumeid vaadates. 

Google Analytics 4 teenuse puhul on nõustumisseisundi info edastumist võimalik üle kontrollida ka logides Google Analytics keskkonda ning liikudes administraatoripaneelil ’Data Collection and Modification’ alamjaotusesse ’Data Streams’. Järgnevalt kasutuseloleva Data Streami valimisel kuvatakse ’Consent Settings’ rippmenüü, mille avamisel on näha, kas antud Data Stream tuvastab signaale kasutajate nõustumisseisundi kohta või mitte.

Google Adsi keskkonnas saab Consent Mode’i staatust üle kontrollida, liikudes seadistuste ’Conversions’-sektsioonis ’Summary’-vaatesse, klikkides kuvatavas tabelis konversioonitoimingul ning liikudes seejärel ’Diagnostics’-vahelehele. 

Consent Mode’i viimase versiooni implementeerimise tehnilist külge ning juriidilisi nüansse isikuandmete kasutamisel Google’i teenustega seoses kirjeldab põhjalikumalt 13. veebruaril avaldatud Best Marketing artikkel

Allikad:

 1. https://support.google.com/google-ads/answer/10000067?hl=en 
 2. https://support.google.com/tagmanager/answer/13802165?sjid=4477725550303555928-EU
 3. https://support.google.com/tagmanager/answer/13695607?hl=en
 4. https://support.google.com/tagmanager/answer/13695607?hl=en
 5. https://support.google.com/google-ads/answer/14009343?sjid=10958594604279840559-EU#offline-consent
 6. https://support.google.com/tagmanager/answer/14218557
 7. https://developers.google.com/tag-platform/security/guides/app-consent?platform=android&consentmode=advanced#verify_consent_settings
 8. https://support.google.com/tagmanager/answer/14218557#consent-mode-status