Kampaania

Tassi oma tassi

Klient

Circle K

Aasta

2023

Projektijuht: Teele Hein 

Digiturunduse spetsialist: Madis Pihotalo 

Offline meedia spetsialistid: Liis Rebane ja Anna Juhkov 

Loovagentuuri projektijuht: Mairi Talving (Agentuur La Ecwador)

Circle K "Tassi oma tassi" kampaania

Kampaania kirjeldus

Circle K opereerib Eestis 64 täisteenindus- ja 17 automaatjaama ning kahte mugavuspoodi. Iga kuu sooritatakse teenindusjaamades üle 1,5 miljoni ostu. Circle K tunneb, kui suur vastutus lasub nende õlgadel kauba tarnimise ja realiseerimise, kütuse tankimise, autopesu, jäätmemajanduse ja muude tegevuste näol. Circle K on ettevõte, kes hoolib keskkonnast ja panustab oma ökoloogilise jalajälje vähendamisse erinevate tegevustega iga päev. Nii Euroopa kui Eesti tasemel on keskkonnasääst ning CO2 emissiooni vähendamine üks prioriteetsemaid teemasid ning vastutustundliku ettevõttena tehakse vajalikke samme selles suunas nii koos oma klientidega kui ka ise ajaga kaasas käies. Circle K on ettevõttena ise keskkonnapüüdlik ning julgustab ka oma kliente nii käituma. Sealjuures tuletades pidevalt klientidele meelde termostasside kasutamise eelist ühekordsete topside ees.

Eestis kasutatakse igapäevaselt orienteeruvalt 120 000 kuuma joogi topsi, mida ei saa ümber töödelda ning millel on seetõttu keskkonnale laastav mõju. Circle K laiematest eesmärkidest lähtuvalt loodi kampaania, andmaks edasi jätkusuutlikkuse sõnumit, kasvatades termostasside kasutamise osakaalu ning toetades Circle K positiivse kuvandi, kui loodusest ja maailmast hooliv ettevõte, kinnitamist. Andes seeläbi omapoolse panuse jätkusuutlikumate tegevuse edendamisse ning kutsudes ka tarbijaid üles keskkonnasäästlikumaid valikuid tegema.

Kampaania sõnumi edastamisel ja tarbija suunamisel oli põhifookuses soodne pakkumine – ostes kohvi oma tassi või topsiga, saadi see 50% soodsamalt.

Eesmärgid ja mõõdikud:

  • Kuumade jookide müügi kasv
  • Kahekordistada termostasside müüki ühes kuus
  • Oma topsi kasutamise kasv

Kampaania kanalite valiku aluseks oli sihtrühma meediatarbimise analüüs ning kanalite võimekus tagada tugeva märgatavus, mis toetab Circle K kui jätkusuutliku ettevõtte kuvandi kinnitamist, ning aktiveerimist, mis viiks inimesed teenindusjaamadesse tõepoolest oma tassiga kohvi ostma. Sihtrühma kuulusid 20-45-aastased inimesed ning kõnetada soovisime nii olemasolevaid Circle K kliente kui ka uusi kliente.

Digimeedias kasutasime Meta võrgustikku – kasutades erinevaid formaate ja paigutusi, ning sihtides inimesi nii demograafiliste kui ka käitumuslike ja huvidepõhiste andmete alusel. Lisaks, kasutasime Postimehes ja Delfis sihtrühmani jõudmiseks kõrget katvust tagavat mobiilibännerit. Kohalikes kanalites sihtisime kahte segmenti – lai ning temaatiline (jätkusuutlikkuse huvi). Postimees võimaldas kasutada varasemate projektide ja kampaaniate kaudu kogutud segmenti, kes on näidanud üles huvi jätkusuutliku mõtteviisi ning tegevuste kohta. Delfis oli võimalik aktiveerida segmenti, kes huvitub loodushoiust ja laiemalt tervislikust eluviisist. Kampaania alguses suunasime reklaamid mõlemale segmendile ning teises pooles keskendusime vaid tulemuslikumale segmentidele, mida hindasime kodulehe liikluse kvaliteedi ning sihtrühma kaasatuse alusel. YouTubes kasutasime 15-sekundilist videot, mis võimaldas näidata sihtrühmale ära kogu sõnum – luua võimalikult tugev emotsioon ja üleskutse mäletamine. Digimeedias kasutasime kahte loovlahendust, mis võimaldas eksperimenteerida sõnumite mõjususega ning saada vajaliku sisendit tulevasteks kampaaniateks.

Lisaks digimeediale kasutasime kampaanias ka raadiot ning välimeediat. Raadio eesmärgiks oli saavutada kõrge katvus, aga ka tugev sagedus, et kampaania sõnum jääks inimestele meelde. Välimeedias kasutasime erilahendusega suurtahvleid, eurosize ja mastaapseid LED-ekraane. Kampaaniapindade asukohad valisime lähtuvalt liiklusvoost, kontaktsusest, sihtgrupi liikumisharjumustest ning paiknevusest, võttes arvesse ka teenindusjaamade asukohti.

Tulemus

Termoste kasutamine kasvas kampaaniale järgnenud 6 kuu jooksul 35%. Termoste tükimüük kasvas kampaaniale eelnenud 6-kuulise perioodi keskmise tükimüügi võrdluses 1,9 korda. Ning kampaaniale järgnenud 6-kuulise perioodi keskmise tükimüügiga 4,2 korda, ületades seega planeeritud tulemusi.

Kuumade jookide tükimüük kasvas võrreldes varasema aasta sama perioodiga 3,2%. Nielsen andmetel kasvas veebruaris ka Circle k “coffee to go” turuoskaal mugavuspoodide (convenience) kanalis, kinnitades kampaania ja üleskutse mõju tarbijate käitumisele.

Kampaania perioodil tehti koostööd ka mõjuisikutega, kellele saadeti personaliseeritud pakid, mis sisaldasid muuhulgas ka termostassi. Jõudes seeläbi 6 mõjuisiku Instagrami ning potentsiaalselt 126 000 kasutajani ja saavutades suurepärase orgaanilise kajastuse.

Saavutasime kampaania väga tugeva katvuse nii sotsiaalmeedias, jõudes ligikaudu 300 000 kasutajani ning ka kohalikus meedias, jõudes ligi 400 000 kasutajani.

Kampaania tulemused näitavad, et on toimunud muutused tarbijate käitumises ja on näha pikaajalist mõju tarbijaharjumustele. Pakutud toode ja soodustus olid tarbija jaoks atraktiivsed ja kaasavad ning suutsid näidata, et oma topsi kasutamine on oodatust mugavam ning lihtsam. Lisaks on üleskutse saanud kasutajatelt endilt palju positiivset vastukaja, kinnitades brändi positsiooni antud valdkonnas.

TuliMust 2023 II koht kategoorias Brändikontakt.

Meeskond