Kampaania

Konto lojaalsusprogrammi toetustegevused 2020-2023

Klient

Prisma Peremarket AS

Aasta

2020-2023

Projektijuht: Aleksei Kuzmin 

Digispetsialistid: Arina Sycheva, Mai Sillamäe, Kristiine Erlenheim, Heleen Sutt, Eliise Kõva 

Digianalüütik: Maksym Demchenko

Loovagentuur: Utopia, S Group

Prisma Konto lojaalsusprogrammi toetustegevused 2020-2023

Kampaania kirjeldus

Prisma Peremarket võttis 2020. aastal vastu otsuse alustada toetustegevustega, et Prisma Konto lojaalsusprogrammiga liituks rohkem inimesi ning varasemalt programmiga liitunud passiivsed kliendid hakkaksid lojaalsusprogrammi aktiivsemalt kasutama.

Vajadust toetustegevuste järele toetas 2020. aasta Kantar Emori “Lojaalsusprogrammide aktiivsuse” uuring, mille andmetel oli Eesti poekettide püsikliendiprogrammide seas väga kõrge ristkasutus. Üle poole Prisma Kontoga liitunutest kasutasid lisaks Prisma Kontole ka mõne konkureeriva poeketi lojaalsusprogrammi.

Prisma viis läbi turu-uuringu, et kaardistada väärtused, mida lojaalsusprogrammide juures enim hinnatakse. Uuringust selgus, et tarbijate jaoks on kõige olulisem lojaalsusprogrammi erisoodustused või boonuspunktide kogumise võimalus.

Sellest tulenevalt sai toetustegevuste üheks peamiseks eesmärgiks Prisma lojaalsusprogrammi hüvede selgem ja efektiivsem kommunikatsioon. Toetustegevuste numbriliseks eesmärgiks püstitati uute liitujate kasv perioodil 2020-2023 vähemalt 26 000 inimest aastas.

Kommunikatsiooni efektiivsuse tõstmiseks jaotasime Prisma Kontoga liitunud kasutajad erinevatesse gruppidesse vastavalt nende demograafilistele andmetele, huvidele ja käitumismustritele.

Selleks, et tabada inimesi, kes ei ole veel Prisma Kontoga liitunud:

  • moodustasime uued segmendid, mis peegeldavad konkureerivate lojaalsusprogrammide profiilimustreid;
  • koostasime lookalike segmendid Prisma Konto kasutajate põhjal;
  • kasutame taasturundust, et jõuda inimesteni, kes on käinud Prisma veebilehel.

 

Konto kliente, kes on andnud andmete kasutamise nõusoleku, kõnetame läbi igakuiste eripakkumiste, Konto klientide päevapakkumiste ja eraldiseisvalt ka Konto palgapäeva kommunikatsiooniga. Inimestele, kes ei ole veel Kontoga liitunud, kommunikeerime erinevaid kampaaniasõnumeid.

Kombineerime kommunikatsioonis erinevaid elemente, tekste ja visuaale, et kampaaniasõnumid oleksid selged, veenvad ning tooksid esile Konto lojaalsusprogrammi eelised. Lisaks kasutame sotsiaalse tõestuse meetodit, tõstes sõnumite usaldusväärsust läbi olemasolevate klientide arvustuste ja edulugude. Läbi järjepideva katsetamise tuvastame, milline lähenemine kõnetab sihtgruppe kõige efektiivsemalt.

Konto lojaalsusprogrammi kaasamismäära tõstmiseks oleme kasutanud ka interaktiivseid kalkulaatoreid, läbi mille saab võrrelda Prisma ja konkureerivate lojaaldusprogrammide kasumlikkust.

Kampaaniate analüüsis jälgime kahte peamist mõõdikut: konversioonimäära ja investeeringutasuvust (ROAS). Koostöös Konto programmi juhiga langetame andmetele tuginevaid otsused, et täiustada Konto turundusstrateegiat.

Tulemus

Kliendi andmetele tuginedes saame kinnitada, et Prisma Konto lojaalsusprogramm on kasutajate arvult enim kasvanud viimase 3 aasta jooksul, mil oleme lojaalsusprogrammiga fokusseeritult tegutsenud.

Perioodil 2020-2023 (oktoobrikuu seisuga) on Prisma Konto lojaalsusprogrammi liikmete arv kasvanud 71,40% võrra.

Võrdluses 2020. aastaga on Prisma püsiklientide tehtud ostude osakaal tänaseks tõusnud 5,70% võrra, mis prognoosi kohaselt tõuseb käesoleva aasta lõpuks veelgi.

2021. ja 2022. aasta võrdluses kasvas Konto parooli meelde tuletamiste arv koguni 38,77% võrra. 2022. ja 2023. aasta võrdluses (oktoobri seisuga) kasvas Konto parooli meelde tuletamiste arv samal perioodil 20,68% võrra.

Nendest tulemustest lähtuvalt saame öelda, et oleme oma järjepidevusega suutnud toetada Kontoga liitumiste arvu kasvu, olla sealjuures toeks passiivseks jäänud klientide aktiveerimisel ning levitada teadlikkust Konto lojaalsusprogrammi kohta. Sealjuures on tänaseks Statistikaameti andmetele tuginedes (“Rahvastik soo, rahvuse ja maakonna järgi”) iga kolmas Prisma piirkonnas elav inimene ühtlasi ka Prisma Konto omanik.

Meeskond