Kampaania

Noortele suunatud turundustegevused 2020-2023

Klient

Swedbank AS

Aasta

2020-2023

Projektijuht: Aleksei Kuzmin

Digiturunduse spetsialistid: Arina Sycheva, Mai Sillamäe, Eliise Kõva, Kristiine Erlenheim, Heleen Sutt 

Offline meedia spetsialistid: Eeva Karelson, Anna Juhkov, Helena Kindlam

Digianalüütikud: Maksym Demchenko, Kristo Tero 

Loovagentuurid: Not Perfect Tallinn, Division

Noortele suunatud turundustegevused 2020-2023

Kampaania kirjeldus

Swedbanki noortetegevuste südameasjaks on rahatarkuse edendamine, noorte segmendi kasvatamine Swedbanki kliendite hulgas ning Swedbanki bränditeadlikkuse tõstmine usaldusväärse panganduspartneri ja noorte toetajana.

Nende eesmärkide saavutamisel perioodil 2020 – 2023 on abiks olnud ägedad ja nooruslikud tegevused.

Konkreetsemad noortepanganduse eesmärgid:

  • turuosa hoidmine ja kasv;
  • äritulemuste kasvatamine +5% aasta-aastalt (YoY);
  • aktiivsete klientide 5% osakaalu kasvatamine vanuserühmades 6-17 ja 18-25;
  • noortesegmendi rahulolu kasvatamine.

Swedbank on viinud noorte ja lastevanemateni eriilmelisi sõnumeid ja tooteid.

Näiteks: “Aeg rääkida lapsega rahaasjadest”, “Rahakoguja – kõik saavad hakkama”, “Ole lapse kõrval ka esimestel sammudel rahaasjades”, “Maksa ühe sekundiga!”, “Esimene investeering 18-aastastele”.

 

Tegevuste ülevaade:

  • brändi või teemateadlikkuse kasvatamine läbi hariduslike ja informatiivsete kampaaniate nagu Cashy, Rahakoguja (sh Big Spender, kogumiskampaania), Wild Boy, Kink 18;
  • noortele suunatud toodete tutvustamine – ISIC, pensionisammas sünniaasta järgi, noortele mõeldud püsisoodustused, maksa ägedamalt (viipemaksed);
  • lastevanemate kõnetamine ja harimine – lapse deebetkaart, elukindlustus kiusamisvastase kaitsega, Rahakoguja;
  • praktikaprogramm Kick Start;
  • erinevate noortele suunatud ürituste ja haridusprojektide toetamine

Swedbank on uuendanud internetipangas lastevanemate ja noorte lehte ning viinud ellu erinevatele segmentidele suunatud kampaaniaid energilisemas võtmes koostöös Swedbanki töötajate, influencerite ja tuntud ettevõtetega.

Swedbanki südameasjaks on ka erinevate noorteürituste toetamine. Peamisteks toetustegevuste suundadeks on haridus, rahatarkus ning ettevõtlikkuse edendamine. Näiteks on Swedbank kahel viimasel aastal olnud toetajaks rahvusvahelisele noorte ettevõtjate suvekoolile ja viiel aastal suurtoetajad noortekonverentsile Lahe Koolipäev, mille raames antakse välja ka Hea Eeskuju stipendiumi noorele.

Noortele suunatud TikToki kanali abil on tekkinud kogukond noortest Swedbanki töötajatest, kes käivad koolides jagamas rahatarkust ja teadmisi kuidas alustada ettevõtluse ning startupindusega. Viimase kolme aastaga on swedpankurid andnud ligi 300 rahatarkuse tundi ning viinud rahatarkust tuhandete noorteni üle Eesti.

Tulemus

Kõige laiema märgatavuse ja mõjuga on olnud rahakogujat, mugavat raha küsimist ning nutimakset tutvustavad kampaaniad. Need on toetanud nii toodete kasutamist kui ka igapäevase finantsteadlikkuse (sh planeerimise ja säästmise oskuste) tõstmist sihtrühmas.

Ainuüksi viimaste aastate võrdluses on kasvanud 6-17-aastaste aktiivsete klientide osakaal 9,7% ja rahakoguja on noorte seas muutumas järjest populaarsemaks.

Suurepärased tulemused alaealiste kõnetamise ja aktiveerimise on saavutatud läbi lastevanematele suunatud sõnumite ja toodete, võimaldades muuhulgas lapsel mugavamalt raha küsida, äpist kontojääki jälgida.

Mobiilipanga kasutajate arv on tõusnud 47% võrra ja 18-25-aastaste hulgas on nutiseadmega maksvate klientide arv tõusnud lausa 57,7% võrra.

Säästmistoodetega kaetud noorte osakaal on tõusnud 25% võrra ja tänu “Kink 18” programmile, ning tugevale ja mitmekülgsele investeerimisteemade kajastamisele, on varasemaga võrreldes hakanud lausa 40% enam noori investeerima.

18-30-aastaste klientide seas on huvi pensionitoodete vastu tõusnud aastaga kolmandaks kõige olulisemaks teemaks. Võrreldes 2022. aastaga huvitub pensionitoodetest 5% võrra rohkem noori.

Tulemuste saavutamisel on olulisel kohal ka klientide rahulolu toodete, teenuste ja brändiga. Swedbanki teenustega väga rahul olevate noorte osakaal on kasvanud aasta tagusega 4 protsendipunkti võrra.

Kolme aastaga on noorte rahulolu Swedbanki teenustega kasvanud järjepidevalt, kokku 12 protsendipunkti võrra. Sealjuures, 61% 18-30-aastaseid Swedbanki kliente märkisid uuringuküsimustele vastates, et on panga teenustega väga rahul, andes Swedbankile maksimumhinde skaalal 1-5ni. Kolm aastat tagasi andsid pangale maksimumhinde 49% noortest ning eelmisel aastal 58% noortest, seega on rahulolu pidevas tõusus.

Noortest, kes eelistavad pangaga suhelda vene keeles, andsid Swedbankile sel aastal kõrgeima hinde – lausa 70%. Kõigist vastanutest on rahulolevate klientide osakaal 93% (hinne 4 ja 5).

Meeskond