Sihtrühma aktiveerimine

Integreeritud kampaaniad

Tulenevalt kliendi eesmärkidest, sihtrühma käitumisest ja hoiakutest ning turusegmendi dünaamikast töötame välja efektiivse kanalite ja formaatide kombinatsiooni, ajakava ning eelarve. Integreerime EssenceMediacom’i ekspertteadmisi ostetud kanalitest (offline- ja online-kanalid) oskusega mõista ning optimeerida kliendi teenitud ja omatud kommunikatsiooniplatvorme.

Meediaost ja -läbirääkimised

Arvestades meediaturu seisukorda ja kliendi eripära paneme paika meediaostu strateegia ja selle tulemuslikkuse hindamiseks vajalikud kriteeriumid. Kasutame kaht lähenemisviisi – analüütikapõhist (nt matemaatiline modelleerimine) ja tehnoloogiapõhist (nt MOAT, Tagger jne). 

360 kraadi digikampaaniad

Loome 360-kraadi digikampaaniad, mis võtavad arvesse tarbija digitaalse teekonna eri punkte. EssenceMediacom’i digikompetents katab valdkonnad: tekstireklaam otsingumootorites, bänneri- ja videoreklaamid kohalikes ning välismaistes portaalides ning võrgustikes, automatiseeritud e-maili turundus, reklaam sotsiaalmeediakanalites, remarketing ja Big Data lahendused.

Strateegia & Analüütika​

Turunduskommunikatsioon​

Leiame võimalused kliendi äri kasvamiseks kliendi ostetud, omatud ja teenitud kommunikatsioonikanalite auditeerimise/korrastamise kaudu. Strateegilise tegevuskava koostamine sisaldab endas ka mõõdikud, mis aitavad jälgida eesmärkide saavutamist. Turunduskommunikatsiooni strateegiate loomisel kasutame EssenceMediacom’i unikaalseid tööriistu – The Systems ja LivePanel.

Tarbijakäitumise uuringud ​

EssenceMediacom’i portfellis on mitmeid kvalitatiiv- ja kvantitatiivmetoodikaid, mis aitavad leida siiani kasutamata äri- või turunduspotentsiaali. Pakume segmenteerimisanalüüsi, tarbijateekonna kaardistamist, kommunikatsioonivoo auditit, brändi- ja kategooriauuringuid, kampaania eel- ja järelteste.

Andmetöötlus ja -analüüs

Pakume professionaalset tuge nii turunduskampaaniate tulemuslikkuse kui ka üksikute reklaamikanalite mõju mõõtmisel ja hindamisel, loome ökonomeetrilisi prognoosimudeleid turunduse efektiivsuse tõstmiseks. Samuti ehitame üles reaalajas uuenevad dashboard’id, mis koondavad ja visualiseerivad operatiivsete otsuste jaoks vajalikku informatsiooni (andmed online- ja offline-tegevuste kohta, statistikud kliendi enda tegevuse kohta).

Tarbijakäitumise kujundamine

Sotsiaalmeedia

Tänapäeval on sotsiaalmeedial kliendi turunduses kindel ja vaieldamatult oluline roll. Vestlus brändi ja erinevate tarbijasegmentide vahel muutub sotsiaalmeedias tänu platvormide arenevale funktsionaalsusele ja sisuloomes peituvale potentsiaalile aina personaliseeritumaks. Me aitame luua sotsiaalmeedia strateegiat ja pakume erinevaid teenuseid alates konsultatsioonist kuni sotsiaalmeedia halduseni.

Influencer turundus

Oleme üks esimestest agentuuridest, kes hakkas kohalikul turul influencer turundust arendama. Anname nõu, mitmest sisuloojast kampaaniates piisab ning millal valida mikro-influencer’eid ja millal makro-influencer’eid. Toodame ja aitame influencer’itel mõelda välja kampaania eesmärkidele sobivat ning atraktiivset sisu. Turvalisuse loomiseks sõlmime iga influencer’iga ka vastava koostöölepingu. Jälgime ning raporteerime kogu kampaania vältel sisulooja tegevust, kasutades selleks litsentseeritud tööriista.

Sisuloomelahendused

Aitame leida uusi võimalusi meedias (sh ambient-lahendused), et suurendada kliendi kommunikatsiooni engagement-määra, optimeerida tarbijateekonda offline-kanalitest digikanalitesse ja vastupidi, anda lisaimpulss ostu sooritamiseks õigel momendil. Alustame lahenduse kontseptsiooni väljatöötamisest, millele järgneb detailne tegevusplaan lahenduse elluviimiseks ja selle mõju võimendamiseks kliendi teistes kanalites.